Herroepingsformulier

Onderstaande tekst kunt u kopiëren en plakken en daarna gebruiken als herroepingsformulier.

Herroepingsformulier
Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

• Aan: Rix Hengelsport
Hofstraße 13
54666 Irrel Germany
info@rixhengelsport.nl

• Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende producten: ………………………………………………………..* herroept/herroepen*

• Besteld op*/ontvangen op* ………………………………………………………………………………….

• Ordernummer: ………………………………………………………………………………….

• Naam: ………………………………………………………………………………….

• Adres: ………………………………………………………………………………….

• Handtekening: ………………………………………………………………………………….
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.